Dil/Language: Türkçe English
      Kullanıcı Rehberi
      SSS
      Hakem Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye | Unuttum | Aktivasyon
Her türlü İstek ve Şikayetleriniz için .
 
Yeni Üye Girişi Sorun Yaşayanlar... .
 
Aktivasyon Sorunu Dergiye üye olmak isteyenler .
 
Makale Gönderme Sistemi .
 
Online Kişi
1
Bu Günkü Ziyaretçi 2150
Toplam Ziyaretçi 4982354
 
DOAJ
indexcopernicus

arastirmax

CiteFactor

İÇİNDEKİLER -   ESOSDER (Tüm Hakları Saklıdır) Yıl:  2014 Sayı:   49
Gökhan ÇETİNKAYA, Ergün HAMZADAYI
1 - SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öz Tam Metin
Ersan ÖZTEN
2 - ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI
Öz Tam Metin
Cemal AKÜZÜM, Fatma ÖZMEN
3 - EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Mihalis KUYUCU
4 - Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz Tam Metin
İlhan TURAN, Selami YANGIN
5 - FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK” KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ
Öz Tam Metin
Hilal SIMSIKI, Gül ŞENDİL
6 - BABA KATILIM ÖLÇEĞİ’NİN (BAKÖ) GELİŞTİRİLMESİ
Öz Tam Metin
Saadet Pinar TEMiZKAN, Gülsün YILDIRIM
7 - SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA ALAN KILAVUZLUĞU UYGULAMASI: KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Canan KOÇ
8 - ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Hakan ERKUŞ, Ahmet UĞUR
9 - NON-LINEAR MARKET BEHAVIOR AT THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE
Öz Tam Metin
Orhan ALDANMAZ
10 - HUKUKTA DUYGULARIN DİRİLİŞİ
Öz Tam Metin
Emir ÜLGER
11 - R.WAGNER'DE MÜZİK FELSEFESİNİN TEMELLERİ
Öz Tam Metin
Hüseyi Fazlı ERGÜL, Mehmet KURTULMUŞ
12 - SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Öz Tam Metin
Ahmet YUMUŞAK, Rukiye ŞAHİN
13 - FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Öz Tam Metin
Ahmet AYIK, Gönül ŞAYİR
14 - OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öz Tam Metin
Sevin YARAŞIR TÜLÜMCE, Özay ÖZPENÇE
15 - TÜRKİYE'DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Öz Tam Metin
Özel SEBETCİ
16 - ECZANE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KULLANILAN E-REÇETE SİSTEMİ BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ
Öz Tam Metin
Rohat CEBE
17 - FÜTÜRİZM’İN MÜZİĞE ETKİLERİ VE YENİ ÇALGILAR
Öz Tam Metin
Yaşar BAŞ
18 - MERKEZ VE TAŞRADA YERLEŞİK YENİÇERİ-HALK ÇEKİŞMESİ
Öz Tam Metin
Vildan IŞIK
19 - HOLOGRAFİK SANATTA KULLANILAN HOLOGRAM ÇEŞİTLERİ
Öz Tam Metin
Mustafa SAĞDIÇ, Hilmi DEMİRKAYA
20 - EVALUATION OF INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH IN GEOGRAPHY EDUCATION
Öz Tam Metin
Nurhilal ŞİMŞEK
21 - MARDİN GELENEKSEL KONUTLARINDA DEĞİŞİM
Öz Tam Metin
Serdar YILDIZ, Sedat KULA
22 - TÜRK KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN ETKİN HALE GETİRİLMESİ: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEĞİ
Öz Tam Metin
Süleyman GÖKSOY, Mahmut SAĞIR, Şenyurt YENİPINAR
23 - ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARINDAN UZMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz Tam Metin

 

|
|
|
                                     “Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir” Web Master: xdizayn.net